Էջ: Fields and Sectors

ISO սերտիֆիկացման խանութ

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ոլորտներին

ISO սերտիֆիկացում

Այն հատվածում, որտեղ ժամանակային և ֆինանսական սահմանափակումներ են դրվում երրորդ կողմերի կողմից, որակն ու հուսալիությունը հաճախ դրվում են միմյանց դեմ: Շինարարության ղեկավարները, որոնք հետևում են ISO ստանդարտներին, կարող են նվազագույնի հասցնել շինարարության ժամանակի վատնումը, առավելագույնի հասցնել արտադրողականությունը և իրենց անձնակազմի համար ապահովել ավելի անվտանգ, առողջ աշխատանքային միջավայր:

Միջազգային ճանաչում ունեցող ինժեներական և ճարտարապետական պահանջների և ընթացակարգերի կիրառումը կարող է հանգեցնել ավելի բարձր արտադրողականության: Կառավարման համակարգում ներառված շինարարական գործընթացը կարող է հանգեցնել շինարարության ժամանակի նվազագույնի և պայմանագրային վերջնաժամկետների պահպանմանը:

Ստանդարտները հիմք են հանդիսանում տեխնոլոգիական առաջընթացի և գաղափարների համար, որոնք օգնում են շուկային արձագանքել մի շարք խնդիրների, ինչպիսիք են բնակչության աճը, էկոլոգիական աղետները, գլոբալ տաքացումը և այլն:

Հյուրանոցային և հյուրընկալության բիզնեսները հաճախ աշխատում են ISO ստանդարտներին համապատասխան: Որոշակի ստանդարտների հաստատումը, ինչպիսին է օրինակ՝ որակի կառավարումը, կնպաստի հաճախորդներին գոհացնող ծառայություններ մատուցելուն։ Հաճախորդների սպասարկման վրա հիմնված բիզնեսները, ինչպիսիք են հյուրընկալությունը, բախվում են կառավարման մի շարք խնդիրների, ներառյալ գործընթացների վերաբերյալ փաստաթղթերի բացակայությունը, ինչը կարող է նվազեցնել թիմի արդյունավետությունը:

Ստանդարտների ներդրումը կարող է բարելավել բողոքների դիտարկումը, որակի կառավարումը և հաճախորդների բավարարվածության հետագծումը, որոնք բոլորն օգնում են գոհացնել սպառողներին: Հավաստագրման ամենակարևոր առավելություններից մեկը հաճախորդների բողոքների նվազեցումն է:

Առողջապահության ոլորտի մասնագետները և արտադրական ընկերությունները պետք է համապատասխանեն շուկայի տարբեր պահանջներին, օրենքներին և կանոնակարգերին: ISO ստանդարտների կիրառումը նպաստում է այդ պահանջների կենտրոնացված կառավարմանն և արդյունավետ վերահսկողությանը:

Կազմակերպությունները պետք է ձեռնարկեն միջոցներ ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված ՝ արտադրանքի և ծառայությունների մշակման և տեղադրման ընթացքում:

ISO ստանդարտները կարող են օգնել ապահովել հաճախորդների և օգտագործողների տվյալների մշտական անվտանգությունը: Ավելին, կիրառելով ստանդարտներ՝ արտադրողները, ծառայություններ մատուցողները, ինչպես նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքերի և համակարգերի մանրածախ առեւտրով զբաղվողները կարող են վստահ լինել, որ իրենց արտադրանքը և լուծումները համապատասխանում են ոլորտի լավագույն փորձին և համատեղելի են այլ ընկերությունների համակարգերի և բաղադրիչների հետ: Օգտատերերի հաշիվները, հեղինակային իրավունքով պաշտպանված նյութերը, անձնակազմի տեղեկությունները և երրորդ անձանց կողմից կազմակերպությանը տրամադրված տվյալները կարող են ենթակա լինել վերահսկման և գործընթացի բարելավման կիրառական կառավարման համակարգում:

 

Արագ զարգացող արդյունաբերությունում մրցակցելու համար ձեռնարկությունները պետք է վստահ լինեն, որ իրենց արտադրանքի և ծառայությունների որակը միշտ համապատասխանում է հաճախորդների սպասելիքներին: Արդյունավետությունը պետք է վերաբերի բիզնեսի ողջ կառուցվածքին, ներառյալ հաճախորդներին ապրանքների և ծառայությունների առաքումը:

ՏՏ ընկերությունները կարող են լուծել այս խնդիրները և բարելավել հաճախորդների փորձը՝ ներդնելով միջազգայնորեն ճանաչված կառավարման համակարգեր:

Որակը և հաճախորդների գոհունակությունը չափազանց կարևոր են արտադրական կազմակերպությունների համար: Մատակարարներից, որոնք գործում են արտադրության բարդ ոլորտներում, օրինակ՝ ավտոմոբիլային կամ բժշկական ոլորտում, հաճախ պահանջվում է ներդնել ISO ստանդարտները՝ իրենց պայմանագրային պարտավորությունների պատճառով:

Կառավարման համակարգի սերտիֆիկացման առկայությունը շատ հաճախ հիմք է հանդիսանում մատակարարների ընտրության համար, հատկապես այն դեպքում, երբ որակի վերահսկման ընթացակարգերը տեղի են ունենում բազմաթիվ երկրներում և կապալառուների և ենթակապալառուների շղթայի շրջանակներում։Խոշոր արտադրողները հաճախ գնահատում են իրենց գործընթացները և ապահովում են արտադրության արդյունավետությունը՝ կիրառելով ISO ստանդարտները: Հետևաբար, նրանք պահանջում են որպեսզի, երրորդ կողմի բոլոր մատակարարները սերտիֆիկացված լինեն:

Գնումների զամբյուղ
hyArmenian